Ordinær generalforsamling 2020
Tidspunkt
16.06.2020 kl. 19.00 - 16.06.2020 kl. 22.00
Sted
Klubhuset
Beskrivelse
Dagsorden for den ordinære generalforsamling i 2020:
 1. Valg af dirigent
 2. Repræsentanternes beretning
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år – til godkendelse
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år – til godkendelse – samt orientering om budgettet for det indeværende år
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag
  6.1 Forslag om anskaffelse af ny trailer til klubben
  6.2 Forslag om drøftelse af strategi frem mod 2030
 7. Valg af kasserer
 8. Valg af den øvrige bestyrelse:
  Strategiansvarlig for
  1. sikkerhed
  2. aktivitet & fællesskab
  3. sport & træning
 9. Valg af to kritiske revisorer og en revisorsuppleant
 10. Eventuelt

Stemmeret har alle sportsdykker- og fridykkermedlemmer, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Sager der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 2. juni 2020. Det kan gøres ved at sende det på MAIL.
 
Herlev Dykkerklub Jernlungerne