Ekstraordinær generalforsamling
Tidspunkt
14.09.2021 kl. 19.30 - 14.09.2021 kl. 20.00
Sted
Klubben, Borgerdiget 109, Herlev
Beskrivelse
Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Herlev Dykkerklub Jernlungerne, for at drøfte økonomien omkring reparation af motoren på Ribben (Jernsmølfen). Den endelige dagsorden finder du på DETTE LINK
 
Stemmeret har alle sportsdykker- og fridykkermedlemmer, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
 
På bestyrelsens vegne
Tobias Pinndal
formand
 
Herlev Dykkerklub Jernlungerne