Tilmeldte
8
Navn Bemærkning
Alfred Mikkelsen
Bjarne Hansen
Christian Morgenstjerne
Jonas Lykke Pinndal
Ken Nielsen
Malte Andersen
Martin Skytte-Olesen
Rune Mikkelsen