Tilmeldte
6
Navn Bemærkning
Jan Ivar Pinndal
Ken Nielsen
Martin Olkjær Lehmann-Strøm
René Hansen
Thomas Normann
Valdemar Boolsen