Klubmodul henter siden
Ordinær generalforsamling 2021

OBS! Flyttes fra 13. marts til 25. april! 

Jf. vedtægterne skal der afholdes en generalforsamling hvert år i marts. Endvidere kan afstemning udelukkende ske ved personligt fremmøde. Så selvom det lige nu ser lidt vanskeligt ud med en generalforsamling i marts, så indkaldes der hermed til den. Gør begrænsningerne på forsamlinger det sådan, at vi ikke kan samles, så bliver generalforsamlingen udskudt. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling i 2021 er:

 1. Valg af dirigent
 2. Repræsentanternes beretning
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år – til godkendelse
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år – til godkendelse – samt orientering om budgettet for det indeværende år
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag
 7. Valg af formand
 8. Valg af den øvrige bestyrelse:
  Strategiansvarlig for
  1. Klubhus
  2. Uddannelse
  3. PR & Kommunikation
 9. Valg af to kritiske revisorer og en revisorsuppleant
 10. Eventuelt

Stemmeret har alle sportsdykker- og fridykkermedlemmer, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Sager der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest søndag den 11. april 2021. Det kan gøres ved at sende sagen på MAIL.
 
Tilmeldte
19 /200
Tilmeldingsfrist
25.04.2021
Tidspunkt
25.04.2021 kl. 10.00 - 25.04.2021 kl. 13.00
Sted
Klubhuset
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'

Kalender

Nyheder

Forum

Herlev Dykkerklub Jernlungerne - Borgerdiget 109 - 2730 Herlev