Sportsdykkermedlem (spd)

Som sportsdykkermedlem optages enhver der ønsker at dykke i Herlev Dykkerklub Jern­lungerne. Sportsdykkermedlemskabet giver adgang til alle aktiviteter i Herlev Dykkerklub Jern­lungerne, med de begrænsninger og krav til kvalifikationer den enkelte aktivitet sæt­ter. Som sportsdykkermedlem opnås medlemskab af DSF samt stemmeret på generalfor­samlinger. 

Tilmeld/Læs mere - (1)

Fridykkermedlem (fri)

Som fridykkermedlem optages enhver der ønsker at fridykke i Herlev Dykkerklub Jern­lungerne. Fridykkermedlemskab giver adgang til alle aktiviteter i Herlev Dykkerklub Jern­lungerne, bortset fra de aktiviteter der indebærer benyttelse af apparatudstyr, med de begrænsninger og krav til kvalifikationer den enkelte aktivitet sætter. Som fridykkermed­lem opnås medlemskab af DSF samt stemmeret på generalforsamlinger.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Motionsmedlem (mot)

Som motionsmedlem optages enhver der ønsker at deltage i Herlev Dykkerklub Jernlun­gernes sociale arrangementer. Motionsmedlemskabet giver adgang til sociale aktiviteter i Herlev Dykkerklub Jernlungerne, samt mulighed for at dyrke motion i klubbens svømme­halstid, så­fremt dette ikke er til nævneværdig gene for udøvelse af foreningens primære formål. Som motionsmedlem opnås ikke medlemskab af DSF og ikke stemmeret på generalforsamlinger.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Passivt medlem (pas)

Som passivt medlem optages enhver der ønsker at støtte klubben. Passivt medlemskab giver adgang til klubben ved særlige arrangementer, men ikke medlemskab af DSF og ikke stem­meret på generalforsamlinger.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Æresmedlem (æres)

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, hvis beslut­ning herom kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af foreningens vedtægter - jf. § 17. Æresmedlemmer har rettigheder som sportsdykkermedlemmer.

Klubben har i dag 2 æresmedlemmer, som du kan læse mere om under menuen "Kun for medlemmer" i venstre side.
  • Kurt Spur
  • Søren Frausig 
Tilmeld/Læs mere - (0)

Fridykning (apnea) (Apnea)
Kræver at du er sportsdykkermedlem eller fridykkermedlem. Derudover skal du først have gennemført et særskilt intro-kursus til fridykning. Kontakt os på apnea@jernlungerne.dk for yderligere info.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Undervandsrugby (Rugby)
Kræver at du er sportsdykkermedlem eller fridykkermedlem.

Klubben har efterhånden så mange der spiller undervandsrugby (uv-rugby), at der er nok til at stille 2 hold. Derfor deltages der både i turneringen - p.t. elitedivisionen - og i forskellige cups rundt om i landet.
Men der er altid lyst til at modtage nye spillere, uanset om du har prøvet før eller ej. Så hvis du vil være med, kan du møde op og prøve.
Der trænes mandag og torsdag aften i Herlevbadet.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Juniorholdet (Jun)
Kræver at du er sportsdykkermedlem eller fridykkermedlem.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Ungdomsholdet (Ung)
Kræver at du er sportsdykkermedlem eller fridykkermedlem.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Ynglingeholdet (Yng)
Kræver at du er sportsdykkermedlem eller fridykkermedlem.
Tilmeld/Læs mere - (1)

Flaskedykning med børn (Scubø)
Tilmeld/Læs mere - (1)

Alm. medlemstræning (Medl)
Kræver at du er sportsdykkermedlem, fridykkermedlem eller motionsmedlem.

Tilmeld/Læs mere - (7)

CMAS3-holdet (CMAS3)
Tilmeld/Læs mere - (1)

Kalender

Nyheder

Forum

Herlev Dykkerklub Jernlungerne - Borgerdiget 109 - 2730 Herlev