Indmeldelse og medlemskategori 01.01.2018  -  31.12.2018
Vejledning
Nedenfor ser du først de 4 medlemskategorier
  • sportsdykkermedlem
  • fridykkermedlem
  • motionsmedlem
  • passivt medlem
For at være medlem af klubben og kunne være med på alle aktiviteterne, skal du være tilmeldt én af disse grupper. Hvilken gruppe der er relevant for dig, afhænger af den aktivitet du vil lave i klubben. Du kan læse om den enkelte kategori nedenfor.
Når du tilmelder dig en medlemskategori, så betaler du i samme forbindelse kontingent til klubben. Kontingentet opkræves 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10.
Som medlem af Jernlungerne, kan du tilmelde dig de hold, som du har interesse i. De fleste af dem koster ikke noget, og kun hvis der er særlige omkostninger forbundet med holdet, vil disse faktiske omkostninger blive opkrævet ved holdtilmelding.
 

Sportsdykkermedlem (spd)

Som sportsdykkermedlem optages enhver der ønsker at dykke i Herlev Dykkerklub Jern­lungerne. Sportsdykkermedlemskabet giver adgang til alle aktiviteter i Herlev Dykkerklub Jern­lungerne, med de begrænsninger og krav til kvalifikationer den enkelte aktivitet sæt­ter. Som sportsdykkermedlem opnås medlemskab af DSF samt stemmeret på generalfor­samlinger. 

Tilmeld/Læs mere - (1)

Fridykkermedlem (fri)

Som fridykkermedlem optages enhver der ønsker at fridykke i Herlev Dykkerklub Jern­lungerne. Fridykkermedlemskab giver adgang til alle aktiviteter i Herlev Dykkerklub Jern­lungerne, bortset fra de aktiviteter der indebærer benyttelse af apparatudstyr, med de begrænsninger og krav til kvalifikationer den enkelte aktivitet sætter. Som fridykkermed­lem opnås medlemskab af DSF samt stemmeret på generalforsamlinger.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Motionsmedlem (mot)

Som motionsmedlem optages enhver der ønsker at deltage i Herlev Dykkerklub Jernlun­gernes sociale arrangementer. Motionsmedlemskabet giver adgang til sociale aktiviteter i Herlev Dykkerklub Jernlungerne, samt mulighed for at dyrke motion i klubbens svømme­halstid, så­fremt dette ikke er til nævneværdig gene for udøvelse af foreningens primære formål. Som motionsmedlem opnås ikke medlemskab af DSF og ikke stemmeret på generalforsamlinger.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Passivt medlem (pas)

Som passivt medlem optages enhver der ønsker at støtte klubben. Passivt medlemskab giver adgang til klubben ved særlige arrangementer, men ikke medlemskab af DSF og ikke stem­meret på generalforsamlinger.

Tilmeld/Læs mere - (1)

Æresmedlem (æres)

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen, hvis beslut­ning herom kræver samme majoritet, som er foreskrevet til ændring af foreningens vedtægter - jf. § 17. Æresmedlemmer har rettigheder som sportsdykkermedlemmer.

Klubben har i dag 2 æresmedlemmer, som du kan læse mere om under menuen "Kun for medlemmer" i venstre side.
  • Kurt Spur
  • Søren Frausig 
Tilmeld/Læs mere - (0)

Flaskedykning med børn (Scubø)
Tilmeld/Læs mere - (1)

CMAS2-holdet (CMAS2)
Tilmeld/Læs mere - (1)

CMAS3-holdet (CMAS3)
Tilmeld/Læs mere - (1)

Kalender

Nyheder

Forum

Herlev Dykkerklub Jernlungerne - Borgerdiget 109 - 2730 Herlev