Vejledning til Sikker Dykning

For at forbedre sikkerheden omkring dykningen, har Dykker-Teknisk Udvalg (DTU) lavet et antal ”Vejledning til sikker dykning” på diverse områder, så du har en rettesnor til hvordan du kan forholde dig under en dykkertur uanset hvilket erfaringsniveau du er på eller hvad slags dykning du udfører.
Forberedelse og planlægning af ethvert dyk mindsker risikoen for skader og ulykker.
I Herlev Dykkerklub Jernlungerne (HDJ) følger vi Dansk Sportsdykker Forbunds (DSF) sikkerhedsregler og vejledende bemærkninger til sikkerhedsreglerne. HDJ’s ”Vejledning til sikker dykning” indeholder uddybende vejledninger og anbefalinger, samt indskærpelser som der skal anvendes ved dykning i HDJ. Vejledningerne er udfærdiget med udgangspunkt i viden og erfaringer, som er tilegnet gennem klubbens mange års arbejde med sikker dykning.

Anbefalinger om sikker dykning ændrer sig løbende og DTU råder dig derfor til at læse vejledningen og eventuelt diskutere emnerne og metoden med andre dykkere.
Husk at det er en vejledning og ikke et regelsæt som altid skal følges, og at ingen regel kan erstatte sund fornuft.

Kalender

Nyheder

Forum

Herlev Dykkerklub Jernlungerne - Borgerdiget 109 - 2730 Herlev