Klubmodul henter siden
Ordinær generalforsamling 2022
Tilmeldingsfrist er overskredet

Dagsorden for den ordinære generalforsamling i 2022 er:

 1. Valg af dirigent
 2. Områdeansvarliges beretning
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år – til godkendelse
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år – til godkendelse – samt orientering om budgettet for det indeværende år
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag
 7. Valg Økonomiansvarlig
 8. Valg af den øvrige bestyrelse:
  1. ansvarlig for sikkerhed og materiel
  2. frivillighedsansvarlig
  3. ansvarlig for sport, og træning og dykkeraktivitet
 9. Valg af to kritiske revisorer og en revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.
Stemmeret har alle sportsdykker- og fridykkermedlemmer, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Sager der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag den 5. marts 2022. Det kan gøres ved at sende sagen på MAIL.
 
Tilmeldte
20 /200
Tilmeldingsfrist
19.03.2022
Tidspunkt
19.03.2022 kl. 10.00 - 19.03.2022 kl. 13.00
Sted
Klubhuset
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'

Kalender

Nyheder

Forum

Herlev Dykkerklub Jernlungerne - Borgerdiget 109 - 2730 Herlev