Klubmodul henter siden
Ordinær generalforsamling 2025 + morgenmad
Vejledning
1. Er det første gang du tilmelder dig? Så skal du oprette en profil her  Opret profil
2. Ellers skal du logge ind for at tilmelde dig.

Der er gratis morgenmad fra kl. 9.00 til 10.00, hvis du ikke har lyst til morgenmad, kommer du blot kl. 10.00

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Områdeansvarliges beretning
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år – til godkendelse
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år – til godkendelse – samt orientering om budgettet for det indeværende år
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag
 7. Valg af formand (ulige år) / valg af økonomiansvarlig (lige år)
 8. Valg af den øvrige bestyrelse:
  uddannelsesansvarlig
  ansvarlig for klubhus og sociale aktiviteter
  junior- og ungeansvarlig
 9. Valg af to kritiske revisorer og en revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.

Stemmeret har alle sportsdykker- og fridykkermedlemmer, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Sager der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. Det kan gøres ved at sende sagen til tobias.pinndal@jernlungerne.dk
Tilmeldte
2 /99
Tilmeldingsfrist
22.03.2025
Tidspunkt
22.03.2025 kl. 09.00 - 22.03.2025 kl. 13.00
Sted
Klubhuset
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'

Kalender

Nyheder

Forum

Herlev Dykkerklub Jernlungerne - Borgerdiget 109 - 2730 Herlev