Alle aktiviteter i klubben aflyses de næste 2 uger

Bestyrelsen har her til aften afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde (virtuelt). Eneste punkt på dagsordenen var hvorledes vi som klub skal agere på corona-virussen og de udmeldinger der har været fra Regeringen og diverse myndigheder, som vi skal forholde os til.

Beslutningen er blevet, at vi helt aflyser al aktivitet i klubben frem til 29. marts 2020. Statsministeren har udstukket centrale forholdsregler, og vi har fået opfordringer fra både Danmarks Idræts Forbund, Dansk Sportsdykker Forbund og Herlev Kommune.

Det betyder at al svømmehalstræning frem til 29. marts er aflyst (svømmehallerne har lukket) - al aktivitet socialt og/eller dyk mv. aflyses eller flyttes over på elektroniske medier.

Af konkrete aktiviteter kan her nævnes, at vores ordinære generalforsamling bliver flyttet, og det gør vores årsfest også. De der har betalt til årsfesten vil få pengene sendt retur. Ny tilmelding kan så ske, når vi har en nye dato.

Om senest 2 uger vil bestyrelsen drøfte udviklingen og fremtiden for klubbens aktiviteter i dette perspektiv.

Har du spørgsmål, så kontakt os på info@jernlungerne.dk :-)

Kalender

Nyheder

Forum

Herlev Dykkerklub Jernlungerne - Borgerdiget 109 - 2730 Herlev