Klubmodul henter siden
Ordinær generalforsamling 2018, 17/3
Opret en profil eller log ind
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
 1. Valg af dirigent
 2. Repræsentanternes beretning
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år – til godkendelse
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år – til godkendelse – samt orientering om budgettet for det indeværende år
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag
  1. Forslag om Jernlungernes sociale ansvar i Herlev Kommune, fremsat af bestyrelsen (bilag 1)
  2. Forslag om anlæggelse af garage, fremsat af bestyrelsen (bilag 2)
 7. Valg af kasserer
 8. Valg af den øvrige bestyrelse:
  Strategiansvarlig for
  1. sikkerhed
  2. aktivitet og fællesskab
  3. sport og træning
 9. Valg af to kritiske revisorer og en revisorsuppleant
 10. Eventuelt

Stemmeret har alle sportsdykker- og fridykkermedlemmer, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen (denne gang skal indmeldelsen være før 17. december 2017), og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Tilmeldte
24 /200
Tilmeldingsfrist
17.03.2018
Tidspunkt
17.03.2018 kl. 15.00 - 17.03.2018 kl. 18.00
Sted
Klubben, Borgerdiget 109, Herlev
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'

Kalender

Nyheder

Forum

Herlev Dykkerklub Jernlungerne - Borgerdiget 109 - 2730 Herlev